Bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen enkele (financiële) vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Het bestuur brengt elk jaar een verslag uit waarin zij terugblikt op de werkzaamheden van de stichting. Onderdeel van het verslag is de jaarrekening waarin de financiën worden toegelicht.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:
Voorzitter
B.J.A. van Rixel
Penningmeester/Secretaris
M. Straver