Geschiedenis

In 2007 wordt stichting Achter de Duinen opgericht op initiatief van Bart en Monique van Rixel. Bart en Monique zijn de ouders van Jennifer van Rixel, één van de bewoners van het huis. Zij realiseren zich dat Jennifer niet altijd thuis kan blijven wonen. Zij willen graag een geschikte woonvoorziening bouwen die veilig en vertrouwd is. Zo kan Jennifer in Heemskerk blijven wonen, dicht bij haar ouders, familie en vrienden.

De eerste stap hiervoor was dat er 1000 m2 land werd aangekocht in het duingebied van Heemskerk. Het was de bedoeling dat op het land naast hun eigen woning ook een aangepaste woning zou worden gebouwd voor Jennifer. Het realiseren van deze 'droom' ging niet zonder slag of stoot. Veel hulp was nodig en ook de financiën speelde een belangrijke rol.

Tijdens de voorbereidingen blijken meer ouders dezelfde behoefte te hebben aan een woonvorm op maat voor hun kinderen met een beperking. In totaal sluiten zich nog 5 ouders aan bij de stichting Achter de Duinen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: namelijk het creëren van een warme en geborgen plek, waar hun kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Er zal daarom een zorgwoning worden gebouwd waar niet alleen Jennifer prettig kan wonen maar in eerste instantie ook 5 huisgenoten. Het huis moet 24-uurs opvang bieden met een extramuraal karakter waar individuele aandacht en ondersteuning de boventoon voeren. Het motto is: 'Samen en toch op jezelf'.

De stichting werkt de plannen verder uit welke zullen leiden tot het realiseren van het wooninitiatief in Heemskerk. Dat is een grote uitdaging waarbij veel komt kijken en hulp nodig is van diverse partijen. De vervolgstap is dat de gemeente Heemskerk het bestemmingsplan aanpast waardoor het mogelijk wordt de aangepaste woning te bouwen voor de deze kwetsbare groep. Daarbij wordt het Landelijk Steunpunt Wonen van Per Saldo ingeschakeld. Het steunpunt adviseert en ondersteunt ouders van gehandicapte kinderen die dergelijke wooninitiatieven willen realiseren. Het Steunpunt is enthousiast over de plannen van de stichting en helpt, adviseert bij elke stap.


Bouw van de serre
Contouren
De harde kern