Missie

Een warm thuis voor Robin, Kimberly, Jennifer, Ruben, Alessandro en Stewart. Zes jong volwassenen met een verstandelijk en lichamelijke beperking. Er is bewust gekozen voor een kleinschalige setting. Een belangrijke reden is dat we ernaar streven om een huiselijke ambiance neer te zetten. De zorginhoudelijke behoeftes van onze bewoners zijn het uitgangspunt rondom de invulling van hun zorgvraag. Daarnaast is het van belang een sfeer te creëren die zo dicht mogelijk bij een gezinssituatie komt en daar horen ook normen en waarden bij.

Visie

Ieder mens heeft recht op een gelukkig en zinvol leven. Geborgenheid, gezelligheid en warmte maar ook veiligheid, continuïteit en een goede verzorging hebben de hoogste prioriteit in 't Huis Achter de Duinen. Als ouders en team zijn wij van mening dat ieder mens dit nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen, zichzelf te kunnen zijn en zichzelf gelukkig te voelen. Op deze manier proberen wij de fundering te leggen voor een gelukkig en zinvol leven van de bewoners. Wij proberen dit te bereiken door een aantal punten.

Respect

Ouders en team tonen respect naar de bewoners en naar elkaar toe in woord en gedrag. We nemen een open houding aan waarin we elkaar proberen aan te vullen en elkaar kritisch durven te bevragen. Met privacy gevoelige zaken gaan we integer om. Begeleiding werkt volgens de visie van 't Huis Achter de Duinen en de zorgplannen van de bewoners. Deze plannen kunnen ten alle tijden worden bijgesteld. We blijven ons ten alle tijden bewust over wat de beste zorg is voor de bewoners in deze situatie.

Leren

Wij vinden het belangrijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van de bewoners. Bestaande aangeleerde vaardigheden proberen we ze te laten behouden en wij investeren in de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Mensen met een beperking kunnen een specifieke zorgvraag hebben. Als we die kennis niet in huis hebben dan maken we gebruik van specialistische kennis van buiten de stichting of door leden van ons team daarvoor op te leiden Op deze manier willen we blijven groeien en kennis vergaren.

Ouderparticipatie

Ouders en natuurlijk broers en zussen zullen altijd heel belangrijk blijven voor de bewoners. Betrokkenheid van de ouders en aanverwanten is belangrijk en wordt gerespecteerd. Vragen en wensen moeten echter wel verenigbaar zijn binnen de huisregels van de groep.

Sociale netwerk

Het is van onschatbare waarde dat de bewoners in de samenleving blijven staan. We proberen dit te bereiken om voor iedere bewoner ondersteuning te bieden bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Dit met behulp van familie, kennissen en vrijwilligers en in te haken bij activiteiten die worden aangeboden in de omgeving of door sponsoren.

Aandacht

Bij 't Huis Achter de Duinen is de verhouding bewoners/personeel ruim. Hierdoor kunnen we voldoende rust en ruimte creëren om de bewoners te horen en te lezen, genegenheid te schenken.

Dagbesteding

Drie van de bewoners krijgen dagbesteding bij 't Huis achter de duinen. Er zijn ook deelnemers die van buiten de stichting komen.

Visie en missie dagbesteding

Onze visie is gelijk aan onze missie. Omdat het belangrijk is om vertrouwd te blijven met de buiten wereld, gaan we iedere dag weg van de woning, ook in het weekend. Het is belangrijk om de prikkels van bijvoorbeeld verkeer te blijven ervaren. Als de bewoners te vaak op de woning blijven kan dit zorgen voor een sociaal isolement, waarbij ze ook steeds minder prikkels aan kunnen. De deelnemers van de dagbesteding zijn meervoudig complex gehandicapt en functioneren op laag niveau. Inhoudelijk richten we ons vooral op:

  • Ervaren en ondervinden.
  • Optimale verzorging.
  • Gestimuleerd worden binnen de mogelijkheden van de deelnemer.
  • Deelnemen aan de samenleving.