Sponsoracties

Geregeld worden allerlei sponsoracties georganiseerd met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting. Op deze pagina staan de lopende sponsoracties.

Een nieuwe rolstoelbus

’t Huis Achter de Duinen heeft een nieuwe rolstoelbus!

Onze bus is nodig om ervoor te zorgen dat onze bewoners en deelnemers van het dagbestedingsprogramma buiten de deur blijven komen. Wij noemen dit de "broodnodige prikkelverwerking" en bevordering van sociale cohesie. Onze bewoners en deelnemers van het dagbestedingsprogramma moeten blijven functioneren buiten de deur. Door dagelijks op pad te gaan wordt dit bewerkstelligd. Boodschappen doen, naar de vlindertuin in Waarland, bezoeken van tuincentra, speeltuin, dierentuin en het strand horen daar bij.

Financiering

Onze bewoners hebben een zorgindicatie. Hiermee wordt aangegeven hoe hoog de zorgvraag is en dit wordt verbonden aan een Persoons Gebonden Budget (PGB). Alle inkomsten vanuit de PGB’s van onze bewoners wordt aan de zorg besteed. Dat moet ook, zo zijn de wettelijke regels nu eenmaal. Daarnaast hebben al onze bewoners een WAJONG uitkering. Deze wordt gebruikt voor het betalen van de huur, servicekosten, voeding, schoeisel en kleding, zorgpremie en diverse eigen bijdrages. Af en toe blijft er wat over voor een leuk uitje en ook hier maken we dan graag gebruik van onze eigen rolstoelbus. U begrijpt het al, sparen voor een nieuwe bus zit er niet in. In het PGB zit wel een vervoerscomponent van waaruit we de exploitatie kosten voor de bus kunnen betalen. Hieruit betalen we het onderhoud van de bus en de brandstofkosten.

Sponsoring

Samen met lokale fundraising en serviceclubs probeert Stichting Achter de Duinen een deel van ons project gefinancierd te krijgen. Wij zijn voor 2018 het sponsorproject van de Specsavers uit Beverwijk. Een jaar lang zal deze brillenwinkel voor ons een bedrag bijeen sparen en dit bedrag zal ten goede komen voor de nieuwe rolstoelbus. Samen met de Specsavers en andere lokale fundraising en serviceclub organisaties schatten wij in dat we hier zo’n € 20.000,- mee op kunnen halen. Daarbij kunnen we de bpm terugvragen via de zogenaamde WP-beschikking. De bpm bedraagt thans € 15.000,- Dat betekent dat we nog € 59.000,- via sponsoring bijeen moeten verkrijgen. Al eerder hebben wij via deze weg en met hulp van lokale fundraising en serviceclub organisaties een deel van de kosten van onze zorgwoning kunnen financieren. Uiteraard hebben al deze organisaties een rekening en verantwoording gekregen van het bedrag welke zij hebben gedoneerd. Ook met dit project zullen wij bij het behalen van het streefbedrag en de aanschaf van de nieuwe aangepaste rolstoelbus een rekening en verantwoording overleggen. Stichting Achter de Duinen heeft de ANBI status en op de pagina bestuursleden vindt u onze jaarcijfers. Mochten er nog vragen zijn dan zijn we gaarne bereid die te beantwoorden via voorzitter@stichtingachterdeduinen.nl of via 06-53841762. Uiteraard kunt u na afspraak ook onze woning komen bekijken.

Bart van Rixel
Voorzitter